Stanford Wong - ett blackjackproffs

Stanford Wong föddes som John Ferguson 1943. Stanford Wong kom in senare i hans liv och är att betrakta som en pseudonym för hans författarskap. Som barn gillade han att lägga pussel men även att fundera över ganska komplexa problem.

Började fundera tidigt över blackjack

Redan då Wong var 12 år började han fundera över om man kunde förutspå korten i blackjack. Han studerade spelet ur flera aspekter och använde en vanlig miniräknare för att förstå de olika sannolikheterna som skulle förutspås. Wong ville hitta det perfekta sättet att räkna ut hur korten skulle dyka upp och sedan publicera detta i en bok. Tyvärr blev han inte först, utan det blev Edward O. Thorp med sin bok "Beat the Dealer".

Ferguson var säker på att Thorps teorier var korrekta och han var besluten att validera dessa genom att testa dem. Han måste dock vänta tills dess att han fyllt 21 år för att komma in på Las Vegas casinon. Thorps teorier stämde och 13 år efter Thorps bok kom Ferguson ut med sin bok men under pseudonymen John Wong, titeln blev "Professional Blackjack". Boken trycks fortfarande och teorierna stämmer fortfarande.

Ferguson blir Wong

Ferguson var tvungen att använda sig av en pseudonym då han hade en civil karriär som lärare vid San Francisco State University att tänka på. Han spelade på allvar parallellt med lärarjobbet och efter en tid drog det mer och mer åt blackjack. Den sista terminen erbjöd han sig att arbeta för en lön av 1 (en) USD om han slapp sitta med på möten med fakulteten.

Namnet Wong valde han då det skulle få människor att tänka på Asien då asiater ofta anses ha goda förutsättningar för matematiska kortspel.

Wong blev lite av en kult

Wong blev för många en husgud hos de som ville lära sig mer om korträkning. Wongs essäer blev mycket populära och namnet Wong kom att associeras med olika teorier om korträkning. Namnet gav även upphov till ett uttryck "Wonging" som innebär att man går in i spelet då det är som mest fördelaktigt för spelaren. På många håll sitter skyltar vid spelborden som talar om att det inte är tillåtet att gå in mitt i ett spel. Wonging är således inte värst populärt hos banken.